RSS - Tussa
(25.02.2019)
 

Tussa fornyar med Get

Tussa og Get har forlenga partnarskapet, som gir kundane på søre Sunnmøre tilgang til digital-TV, og snart også smarte heimar.

- Vi har hatt eit godt samarbeid med Get i 10 år, og vi er glade for å ha fornya ei langsiktig og strategisk avtale. Vi er stolte over at kundane våre får eit av dei beste TV- og underhaldningstilboda som finst i marknaden. I tillegg har vi inkludert smarte heimeløysingar i avtalen, og ser fram til snart å kunne tilby dette til kundane våre, seier Ivar Driveklepp, adm. direktør i Tussa IKT.
 
Tussa har i dag 10 000 fiberkundar på søre Sunnmøre. Tussa og Get vil samarbeide aktivt, og forventar at partnarskapet vil resultere i positive synergiar. Samarbeidet vil dra nytte av Get og Telia sine milliardinvesteringar i produkt- og tenesteutvikling, og målet er å tilby sterkare produkt til konkurransedyktig pris og topp kvalitet til kundane.
 
Meir kvardagsmagi på søre Sunnmøre
I løpet av året vil Tussa sine kundar få tilbod om den nye TV-plattforma som har fått namnet Get boX. Med den nye TV-boksen har Get ambisjonar om å skape kvardagsmagi i dei tusen heimar gjennom å samle lineær TV saman med strøymetenester frå tredjepartar på ein og same stad. Boksen er også del av den nye, smarte kvardagen. Framover kan familien dimme lyset i stova frå telefonen eller ved å snakke til TVen. Det vil også kome løysingar for smarte brannvarslarar, vassdetektorar, varme og lysstyring for å nemne noko. Det er denne totalopplevinga Tussa og Get skal skape saman.

- Get og Telia er en ny bransjeutfordrar med ein hårete ambisjon om å lage den beste kundeopplevinga i landet. Vi gler oss til å by på det beste tv- og underhaldningstilbodet i Noreg, i kombinasjon med mykje ny teknologi til Tussa sine kundar, seier Torbjørn Aamodt, leiar av Get og Telia Consumer Home.

 


 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice 700 46 300
Sentralbord 700 46 200