RSS - Tussa
(18.12.2018)
 

Tussa byggjer fiber på Flø

Flø-buarane har over lengre tid signalisert stort behov for eit betre og meir framtidsretta breibandsnett. På nyåret startar Tussa utbygging av fiber til grenda.

Grendalaget på Flø har vore ei viktig drivkraft for å få realisert fiberutbygginga. Flø er eit område med spreidd busetnad, noko som gjer fiberutbygginga dyr. Frå Roppe til Ytreflø skjer difor utbygginga etter ein dugnadsmodell, der lokale eldsjeler tek hand om delar av arbeidet. Slik held ein utbyggingskostnadene nede. I dag har 80 % av innbyggjarane i grenda tinga fiber, og dei kan forvente å bli kopla opp i sommar.

Regional utvikling
Tussa ser på utbygginga av fiber som eit viktig bidrag til den regionale utviklinga på søre Sunnmøre. Nesten 10 000 privatpersonar og familiar i sju kommunar er no tilkopla den nye teknologien. Fiber er svært framtidsretta, og i stor grad naudsynt for å kunne ta i bruk mange nye internettbaserte tenester og kommunikasjonsformer.

- Det er fleire fordelar med fiber, men først og fremst er det mogleg med høgare hastigheit på breibandet. Med fiber kan tilby hastigheiter opp mot 500 Mbit. Vidare får kundane tilbod om Get si nye TV-plattform, seier Ivar Driveklepp, adm. direktør i Tussa IKT.

 


 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice 700 46 300
Sentralbord 700 46 200