RSS - Tussa
(08.09.2017)
 

Spørjeundersøking på e-post

Vi ønskjer å finne ut korleis breibandskundane våre ser på Tussa. I starten av oktober vil Kantar TNS (tidlegare TNS Gallup) difor sende ut ei undersøking på e-post til eit utval kundar, der vi stiller seks spørsmål om Tussa.

Tilbakemeldingane er viktige for arbeidet vårt med å hjelpe kundane våre på ein best mogleg måte, og det er av stor betydning for oss at flest mogleg deltek i undersøkinga. Undersøkinga vil vere heilt anonym.
 
Blant dei som svarer trekkjer vi ein vinnar som får AirTies Air 4920, ei premiumpakke med tre trådlause punkt som vil styrke trådlausdekninga i huset ditt. Verdien på premien er kr 2 999,-
 
Er du breibandskunde hos Tussa vil du motta to e-postar:
 
  1. Informasjon om undersøkinga, der vi gir den som ikkje ønskjer å delta i undersøkinga moglegheit til å reservere seg. Avsendar av e-posten er Tussa.
  2. Spørjeundersøking med seks spørsmål om Tussa. Avsendar av e-posten er Kantar TNS (tidlegare TNS Gallup).
E-postane blir sendt til adressa som du har registrert på Di side. 
 
Vi håper du tek deg tid til å svare!

 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice 700 46 300
Sentralbord 700 46 200