RSS - Tussa
(23.09.2018)
 

Spørjeundersøking på e-post

Vi ønskjer å finne ut korleis kundane våre ser på Tussa. I september vil Kantar TNS difor sende ut ei undersøking på e-post, der stiller nokre spørsmål om Tussa.

Tilbakemeldingane er viktige for arbeidet vårt med å hjelpe kundane våre på ein best mogleg måte, og det er av stor betydning for oss at flest mogleg deltek i undersøkinga. Undersøkinga vil vere heilt anonym.
 
Blant dei som svarer trekkjer vi vinnarar av tre gåvekort pålydande 1 500 kroner. 
 
Er du kunde hos Tussa får du to e-postar:
 
  1. Informasjon om undersøkinga, der vi gir den som ikkje ønskjer å delta moglegheit til å reservere seg. Avsendar av e-posten er Tussa.
  2. Spørjeundersøking med spørsmål om Tussa. Det tek om lag 5 minutt å svare på spørsmåla. Avsendar av e-posten er Kantar TNS (tidlegare TNS Gallup).
E-postane blir sendt til adressa som du har registrert på Di side. 
 
Vi håper du tek deg tid til å svare!

 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice 700 46 300
Sentralbord 700 46 200