RSS - Tussa
(08.01.2021)
 

Inn i det nye året med meir normale spotprisar for vinteren

Det blei ein pangstart på det nye året, med ei kraftig auke i spotprisane i Noreg. Spotprisen har meir enn dobla seg i forhold til prisane vi såg i desember. Framtidsutsiktene tilseier likevel at vi truleg vil sjå ein nedgang i prisane dei neste vekene.

Vinterprisar.jpg

Ikkje unormalt for årstida

I 2020 var kraftprisen unormalt låg grunna ekstreme nedbørsmengder, lågt forbruk og begrensa utvekslingskapasiteten til nabolanda våre. Så sjølv om prisauken har vore stor i starten av 2021, er ikkje prisnivået unormalt høgt for den kaldaste delen av vinteren, som vi no er inne i. Marknaden ventar ein gjennomsnittleg spotpris for 2021 som er litt lågare enn kva vi reknar som eit «normalnivå».
 
Dette er sjølvsagt vêravhengig, men sidan vassmagasina i Noreg framleis er betydeleg fullare enn normalt, er faren for langvarige høge prisar truleg liten i 2021. Men, i kuldeperiodar som no, med høgt forbruk og låg produksjon frå elv -og vindkraft, kan vi likevel tidvis sjå relativt høge spotprisar.
 
Det er sjølvsagt ikkje noko kjekt for verken deg som kunde, eller oss som kraftleverandør, når prisane er på det nivået vi ser no. Sannsynlegvis vil vi ikkje sjå dei historisk låge prisane som vi gjorde i 2020, men prisane vil normalisere seg, og vi rådar difor kundane våre til å ha is i magen.

 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice 700 46 300
Sentralbord 700 46 200