RSS - Tussa
(13.06.2019)
 

Godt 1. tertial for Tussa

Tussa har eit driftsresultat på 119,3 mill. kr første tertial 2019, og eit resultat før skatt på 118,6 mill. kr. Samanliknar vi med første tertial i fjor, er det ein auke i driftsresultatet på 89,5 mill. kr.

Omsetninga første tertial vart 467,2 mill. kr, totalkapitalen er 2 982,9 mill. kr og eigenkapitalprosenten er 31.3 %.
 
- Hovudårsaka til auken i driftsresultatet er auka kraftproduksjon, høgare kraftprisar og lågare andre driftskostnader. I 2018 var Tussa kraftverk på Bjørke under rehabilitering, og sto difor i to månader i første tertial, forklarar konsernsjef Elling Dybdal.
 
Det er Tussa Energi AS, som eig og driv Tussa sine 22 vasskraftverk, som er støre bidragsytar til auken i resultatet, men også Mørenett AS og Tussa IKT AS har hatt positiv resultatutvikling samanlikna med 1. tertial i fjor. Tussa-24 viser lågare resultat, medan Tussa Installasjon AS viser same resultat som i fjor.
 

 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice 700 46 300
Sentralbord 700 46 200