RSS - Tussa
(07.02.2018)
 

Fekk gullklokker for 25 år i Tussa

Elling Dybdal og Per-Are Sørheim har jobba i Tussa i 25 år. Fredag 2. februar vart dei heidra med gullklokke for innsatsen sin.

Gullklokke til Per-Are Sørheim og Elling Dybdal
Utdeling av gullklokkene skjedde på ei samling for dei tilsette i Tussakonsernet 2. februar.  
 
Å heidre medarbeidarar som har jobba 25 år samanhengande i konsernet er tradisjon i Tussa. I år var det to av direktørane som fekk gullklokke. Konsernsjef og adm. direktør i Tussa Kraft og Tussa Energi, Elling Dybdal, og adm. direktør i Tussa-24, Per-Are Sørheim.
 
Begge to byrja i Tussa i 1993, og begge har vore sterkt medverkande til å byggje opp Tussa til det konsernet det er i dag. 
 
Per-Are Sørheim har hatt ulike roller i Tussa oppigjennom åra. Han starta som personalkonsulent i 1993, og vart seinare personalsjef i Tussa. Stillinga som adm. direktør i Tussa-24, som er Tussa sitt sals- og marknadsselskap, har han hatt sidan 2007. 
 
Elling Dybdal starta som adm. direktør i Tussa Energi i 1993. Ei av dei første utfordringane han møtte i stillinga var den nye energilova frå 1991, der forsyningsmonopolet vart oppheva og elektrisitet vart ei vanleg salsvare som fritt kunne seljast og kjøpast utan omsyn til kvar leverandøren og kunden budde. Tussa møtte den nye og skjerpa konkurransesituasjonen ved å ta ei aktiv rolle i regionen, og innlemma utover 90-talet dei kommunale energiverka i Tussa. 
 
I 1996 vart Tussa omdanna til eit konsern. Om lag samstundes starta satsinga på IKT-produkt og utbygging av breiband til kommunane på søre Sunnmøre. I 2009 hadde 98 prosent av innbyggjarane på søre Sunnmøre tilbod om å kjøpe breiband frå Tussa. I dag er kommunikasjonsprodukt inkludert fiber, IT og installasjon grunnsteinar i Tussakonsernet, i tillegg til produksjon og sal av kraft.
 
Det er ikkje tvil om at evne til omstilling og innovasjon er kjenneteikn ved dei to medarbeidarane som no har fått gullklokke. Tussa set stor pris på innsatsen dei har lagt ned, og ønskjer lukke til vidare. Gullklokkene vart delte ut av organisasjonssjef Nina Melle Scharning under Tussa si årlege personalsamling.
 
 

 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice 700 46 300
Sentralbord 700 46 200