RSS - Tussa
(30.04.2019)
 

Årsrapport 2018

30. april vart det halde ordinær generalforsamling i Tussa. Årsmeldinga og rekneskapen for 2018 vart godkjent utan merknader.

 
Val av nye styremedlemmer
Generalforsamlinga valde nye styremedlemmer til styret i Tussa Kraft. Det nye styret i Tussa Kraft består av:
Gunnar Gjørtz, Hilde Marie Brungot, Kjell Arne Aurstad, Sindre Rotevatn, Øystein Blom, Inger S. Sundnes, Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Håvard Marøy (tilsetterepresentant), Knut Arne Grimstad (tilsetterepresentant), Olav Arne Vinjevoll (tilsetterepresentant) og Daniel Fjørtoft (tilsetterepresentant). 

 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice 700 46 300
Sentralbord 700 46 200