RSS - Tussa
(02.05.2018)
 

Årsrapport 2017

27. april vart det halde ordinær generalforsamling i Tussa. Årsmeldinga og rekneskapen for 2017 vart godkjent utan merknader.

 
Val av nye styremedlemmer
Generalforsamlinga valde nye styremedlemmer til styret i Tussa Kraft. Kjell Arne Aurstad med personleg vara Bente Reklev (Ørsta), Ann Magritt Bjåstad Vikebakk med personleg vara Knut Kleiven (Hareid/Ulstein) og Mathias Hogne Gjerde meir personleg vara Lena Nordal Vedeld (Vanylven/Sande) var på val.
 
Kjell Arne Aurstad med personleg vara, og Ann Magritt Bjåstad Vikebakk vart attvalt. Frå Vanylven/Sande vart Øystein Blom med personleg vara Merethe Almestad valt.
 
 
 

 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice 700 46 300
Sentralbord 700 46 200