Spotprisavtalar følger spotprisen til kraftbørsen Nord Pool i det området du bur i. Denne prisen varierer frå time til time i takt med tilbod og etterspurnad. For timesmålte anlegg fakturerer vi ut frå timeverdiane, men dersom du ikkje har eit timesmålt anlegg brukar vi netteigar sin JIP (forbruksprofil) til avrekning.

 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
Telefon
Kundeservice: 70 04 63 00
 
 
 
 

Opningstider kundeservice:

Straum
Måndag–fredag kl. 08.00–16.00
 
Breiband, TV & Telefoni
Måndag–fredag kl. 08.00–19.00
Laurdag kl. 12.00-15.00
 

Besøksadresse kundesenteret:

Langemyra 6, 6160 Hovdebygda