Nettleige betalar du til det lokale nettselskapet ditt (dei som eig straumnettet der du bur). Nettleiga skal dekkje kostnadane for straumtilførselen til bustaden din, samt drift og vedlikehald av straumnettet i ditt område. Denne tenesta har netteigar monopol på, slik at du som forbrukar ikkje kan velje kven du skal betale nettleige til. Nettleiga er altså det du betalar for å få straum overført til bustaden din gjennom leidningsnettet. Nettleiga består av ein fast del og ein variabel del (forbruk).

 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
Telefon
Kundeservice: 70 04 63 00
 
 
 
 

Opningstid i påska
kundeservice

Straum
6. og 7. april kl. 08.00 -16.00
8. - 13. april stengt

Breiband og TV
6. og 7. april kl. 08.00 -19.00
8. april kl. 10.00 -15.00
11. april  kl. 12.00 -15.00
13. april stengt
 

Besøksadresser kundesenteret:

Langemyra 6, 6160 Hovdebygda