Nettleige betalar du til det lokale nettselskapet ditt (dei som eig straumnettet der du bur). Nettleiga skal dekkje kostnadane for straumtilførselen til bustaden din, samt drift og vedlikehald av straumnettet i ditt område. Denne tenesta har netteigar monopol på, slik at du som forbrukar ikkje kan velje kven du skal betale nettleige til. Nettleiga er altså det du betalar for å få straum overført til bustaden din gjennom leidningsnettet. Nettleiga består av ein fast del og ein variabel del (forbruk).

 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
Telefon
Kundeservice: 70 04 63 00
 
 
 
 

Opningstider kundeservice:

Straum
Måndag–fredag kl. 09.00–15.30
 
Breiband, TV & Telefoni
Måndag–fredag kl. 08.00–19.00
Laurdag kl. 12.00-15.00
 

Besøksadresse kundesenteret:

Langemyra 6, 6160 Hovdebygda