Mest spurte

 

Slik loggar du inn på dei nye kundesidene:

 
NYHEIT! Logg inn med Facebook-, Google- eller Microsoft-kontoen din!
 
 
Dersom du har ein brukarkonto hos Facebook, Google eller Microsoft kan du bruke den til å logge inn. Første gong du loggar inn treng du kundenummeret og PIN-koden du til no har brukt for å logge deg på Di side.
 
Innlogging med brukarnamn og passord
Har du ikkje ein slik konto, eller ikkje ønskjer å bruke han til innlogging kan du logge inn med brukarnamn og passord
 
 
Første gong du skal logge deg inn må du opprette ein ny brukar der du registrerer e-postadresse og eit valfritt passord.
 
For å gjere dette treng du kundenummeret og PIN-koden du til no har brukt for å logge deg på Di side.
 
Når du klikkar knappen "Registrer brukar" kjem du til denne sida:
 
 
Etter registrering vil du motta ein e-post med ein link du skal klikke på for å aktivere brukaren din. Seinare nyttar du e-postadressa og passordet kvar gong du skal logge inn på Di side.

Innlogging til Di side finn du på www.tussa.no i menyen til høgre.
 

Dette betyr lansering av ny Di side for deg:

 • Du må opprette ein ny brukar
 • Du må aktivere brukaren din ved å klikke på linken i e-posten du får tilsendt
 • Du må nytte e-postadresse og valfritt passord som innlogging
 • Di side vil få ny utsjånad, men med det same innhaldet som før; Målaravlesing, forbruk, prøveavrekning, fakturainformasjon, produktinformasjon, økonomioversikt o.l.
 • Di side fungerer like bra på PC, nettbrett og mobiltelefon!
    
NYHEITER!
 • Du kan administrere fleire kundeforhold med berre ein brukar og ei innlogging
  Døme: Du kan administrere abonnementet til eit familiemedlem som ikkje sjølv har tilgang på internett
 • Du kan opprette fleire brukarar for kundeforholdet ditt
  Døme: Du kan opprette ein brukar (ei innlogging) for ektefellen din, med eige brukarnamn (e-post) og passord. På den måten har begge tilgang til Di side utan å måtte dele brukarnamn og passord.
Desse vala finn du under "Min profil" i brukarmenyen (klikk på kundenamnet):
 
Dersom du har digital-tv gjennom kabel-nettet skal du velje region når du koplar opp Get-boksen din første gongen. Vel du feil region kan det føre til at enkelte kanalar manglar.
 
Du skal velje Region 13: Trondheim
 
 
MERK! Dersom du har digital-tv gjennom fiber-nettet og får melding om å velje region har det skjedd ein feil. Du må då gjennopprette boksen til fabrikkinnstillingar.
 
Har du følgjande problem:
 • Du manglar ein eller fleire kanalar som du har abonnement på
 • Det står at du ikkje har tilgang til ein kanal på tv-skjermen
 • Det står at du vennleg skal vente litt
 • Det er hengelås-ikon på skjermen
 
Løysing:
Få automatisk oppdatering på boksen din ved å sende ein SMS med kodeord TV til 02123.
 
NB! SMS må sendast frå det mobilnummeret som er registrert på tv-abonnementet ditt hos Tussa.
 
Dersom du har abonnement på kanalen/kanalane vil du motta oppdering i løpet av nokre minutt og kanalen/kanalane vert tilgjengeleg.
 
MERK! Er du usikker på kva mobilnummer som er registrert hos oss, eller har du fleire abonnement kan du gjere følgjande:
 • Send SMS med kodeord TV [SIM-kortnummer på boksen] til 02123
SIM-kortnummeret finn du på SIM-kortet i Get-boksen din.
 
Fortsatt problem?
 • Logg deg inn på Di side og sjekk at du har rett telefonnummer registrert i kundeopplysningane dine!
 • Dersom du fortsatt manglar kanalar kan du prøve å gjennopprette boksen til fabrikkinnstilling.
 
NB! Får du spørsmål om å velje region (gjeld kabel-nettet) ved gjennoppretting/oppkobling av Get-boks, skal du velje region 13: Trondheim.
Get box HD PVR og Get box HDi
 • Trykk på OK/Meny og Get samtidig på framsida av boksen
 • Bekreft at du ønskjer å gjenopprette fabrikkstandarden når du får ei melding på tv-skjermen
 • Restart boksen med brytaren på baksida, eller ved å trekkje ut straumkabelen når du får beskjed om det
 • Følg instruksane på skjermen når boksen har starta igjen
Get box Mikro
 • Trykk Exit på fjernkontrollen til boksen
 • Velg Innstillinger og Avansert oppsett
 • Tast inn PIN1 (som standard 0000 dersom du ikkje har valt kode sjølv enno)
 • Vel Reinstallere
 
Manuell gjenoppretting på Get box Mikro (bruk dersom du ikkje får opp menyen når du står på regionval)
 • Ta ut straumen
 • Set i straumen igjen
 • Trykk fleire gongar på tilbakeknappen på fjernkontrollen
 • Når det lyser oransje i displayet tastar du 2485 på nummertastane
 
Get box II
 • Trykk OK på fjernkontrollen til boksen
 • Velg Innstillinger og Avansert oppsett
 • Tast inn PIN1 (som standard 0000 dersom du ikkje har valt kode sjølv enno)
 • Vel Reinstallere og bekreft med OK
 • Vel JA, fortsett og bekreft med OK
 
Manuell gjenoppretting på Get box II (bruk dersom du ikkje får opp menyen når du står på regionval)
 • Ta ut straumen
 • Set i straumen igjen
 • Trykk fleire gongar på tilbakeknappen på fjernkontrollen
 • Når det står "code" i displayet tastar du 2485 på nummertastane
 
Merk! Når boksen vert gjenoppretta til fabrikk-innstillingane vil alle innstillingar og favorittlister forsvinne. Opptak vert ikkje berørt!
Kanalveljaren finn du ved å logge deg inn på Di side. Du treng kundenummeret ditt og PIN-kode.
 
Dersom du berre har breibandskontrakt med Tussa, så ligg kanalveljaren tilgjengeleg med ein gong i menyen til venstre!
 
Dersom du har fleire kontraktar med Tussa (t.d. breiband, nettleige og/eller straum) gjer du slik:
- Vel "Produkt" i menyen til venstre
- Vel "Breibandskontrakt" i nedtrekksmenyen
- No vil kanalaveljaren dukke opp i menyen til venstre
 
Du kan logge deg inn på Di side for å velje inntil 20 av kanalane i startpakken din sjølv.
Desse tinga kan få nettet ditt til å gå treigt:
 • PC-ar med gamle nettverkskort som er kopla til det trådlause nettet ditt
 • Breibandskrevjande tenester (t.d. Netflix og nedlastingar) som vert køyrt over det trådlause nettet
 • Mange PC-ar, nettbrett, spelkonsollar og mobiltelefonar på trådlausnettet
Her kan du lese meir om kva du kan gjere for å løyse problemet:
Det er ofte avgjerande for trådlausdekninga i huset ditt kvar heimesentralen er plassert. Om denne er plassert feil kan du bestille flytting av den. Eventuelt setje opp fleire aksesspunkt. Desse kan kjøpast i el-butikkar eller på nettet. Dersom du har eit stort hus eller har mange murveggar kan det vere naudsynt å ha fleire aksesspunkt i huset. Det må leggjast fram kablar til desse aksesspunkta.
 
Den trådlause tilkoplinga vår vil i dei aller fleste tilfelle fungere bra, utan utfall og ustabilitet. Det er likevel ein del faktorar som kan påverke det trådlause nettverket ditt.
 
Her kan du lese meir om kva som påverkar det trådlause nettet, og ev. kva du kan gjere!
Dersom det oppstår feil, prøv med ein omstart av dekodar ved å bruke brytaren bak på dekodaren. Sjå over at kablane er kopla skikkeleg. Dersom dette ikkje er hjelp i, kan du gjenopprette boksen til fabrikkinstillingar. Les meir om korleis du gjer dette i spørsmål "Korleis kan eg gjenopprette til fabrikkinnstillingar på boksen min." 
 
Om dette ikkje er til hjelp – ta kontakt med Kundesenteret på tlf. 70 04 63 00 (innval 2).
Grunna krav om nøytralitet kan Tussa berre tilby målaravlesing for kundar som har ein Tindekraft-avtale med oss.
 
Dersom du har ein annan straumleverandør må du lese av hos det lokale nettselskapet ditt.

Når du flyttar må du lese av målaren din og sende flyttemelding til oss via flyttemeldingsskjemaet vårt.

For å fylle ut skjemaet treng du:

 • Anleggsadressa til straummålaren
 • MålepunktID for straummålaren (dette finn du på fakturaen)
 • Målarstanden på datoen for overtaking av målaren
 • Namn og kontaktinformasjon for både den som flyttar inn og den som flyttar ut

 Alternativt kan du kontakte Kundesenteret på tlf 70 04 63 00 (innval 1).

Mange kundar opplever at nettsidene for Breibandssjekken ikkje viser i nettlesaren.
 
Årsaka er at nettlesaren din varslar deg om at nettsida vår har usikkert innhald, og at du har valt (eller nettlesaren er innstilt slik) at usikkert innhald ikkje skal visast.
 
Dette er ein mellombels feil som skuldast at vi er i ferd med å auke sikkerheita på nettsidene våre, ved å innføre HTTPS-kryptering for all trafikk mellom pc-en din og oss. 
 
Enno har vi ikkje rokke å få kryptering på alle tenestene som ligg utanfor sjølve nettsidene våre, men som vi har inkludert i sidene våre. Dette er tilfelle med til dømes Breibandssjekken.
 
Nettlesaren seier dermed frå om at noko av innhaldet på sida vår ikkje er sikra.
 
Fram til vi får på plass kryptering kan du følgje oppskrifta nedanfor for å vise sidene.
 
Slik løyser du problemet:
For å vise alt innhald på sidene våre må du godta å vise usikkert innhald når nettlesarprogrammet spør deg om det. Her er nokre av dei vanlegaste meldingane (for nettlesarar med norsk språk):
 
Internet Explorer 7 og 8 vil vise ein dialogboks som spør: "Vil du kun se det sikre innholdet på websiden?" Her må du svare "Nei" for å vise alt innhaldet.
 
Internet Explorer 9 og 10 vil gi ei melding i varsellinja nedst om at "Bare sikkert innhold vises". Her må du klikke "Vis alt innhold".
 
Andre nettlesarar kan ha andre meldingar. Les meldinga for å sjå kva du må gjere for å vise det usikre innhaldet.
 
MERK: Dette er trygt å gjere så lenge du er på Tussa sine sider. Men vi vil ikkje anbefale deg å alltid godta usikkert innhald når du er på andre nettsider. Du må alltid vurdere sjølv om du stolar på nettsider du er inne på.
 
For spesielt interesserte:

 

Frå 1. oktober 2013 innfører Tussa gebyr på papirfaktura.
 
Vi har lagt til rette for fleire ulike måtar å motta fakturaen på, og det er opp til kvar enkelt å velje den løysinga som passar best.
 
Dei fleste har i dag tilgang til internett eller ein mobiltelefon anten sjølv eller via sine næraste og vil dermed kunne motta fakturaen elektronisk. Svært mange som mottek fakturaen elektronisk kombinerer med AvtaleGiro, slik at fakturaen vert sendt til banken og trekt på forfallsdato.
 
For alle som framleis ønskjer å motta faktura på papir blir det lagt til eit gebyr på kr 49,- inkl. mva for produksjon og utsending av fakturaen.
 
Dersom du treng hjelp eller råd om val av faktureringsmåte, kan du ta kontakt med Tussa Kundesenter.
Årsaka til dette er at målaravlesinga ikkje er gjort på sjølve avrekningsdatoen for straumrekninga, som er den 1. i månaden. Dette er svært vanleg, og det som då skjer er at det blir gjort ei berekning av forbruket i tida mellom avlesingsdatoen og avrekningsdatoen, basert på estimert årsforbruk og ein standard forbruksprofil.

Ved avlesing før månadsskiftet, vert det berekna forbruket lagt til for å få målarstanden på avrekningsdatoen. Dette viser som ”stipulering maskinelt” på fakturaen.
Ved avlesing etter månadsskiftet vert det berekna forbruket trekt frå for å få målarstanden som var på avrekningsdatoen. Dette viser på fakturaen som ”interpolert”.

Dess kortare tid det er mellom avlesingsdatoen og avrekningsdatoen, dess mindre av forbruket vert berekna. Er avlesinga gjort innan fem dagar før eller etter avrekningsdatoen vil avviket mellom berekna forbruk og reelt forbruk i regelen vere minimalt.

 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
Telefon
Kundeservice: 70 04 63 00
 
 
 
 

Opningstider kundeservice:

Straum
Måndag–fredag kl. 08.00–16.00
 
Breiband, TV & Telefoni
Måndag–fredag kl. 08.00–19.00
 

Besøksadresser kundesenteret:

Straum
Industrivegen 6, 6080 Gurskøy
Sjå køyrerute
 
Breiband, TV & Telefoni
Langemyra 6, 6150  Ørsta