Kundeapp

Logg inn med same Brukarnamn (epost) og Passord som du nyttar til innlogging på Tussa Di side.
 
Dersom du ikkje har registrert brukar på Tussa Di side må du registrere brukar for å logge inn på appen. Det kan du gjere ved å klikke på Registrer brukar.
 
Du treng kundenummer og PIN-kode for å registrere ny brukar. Har du ikkje dette for hand kan du klikke på knappen Gløymt kundenr/PIN-kode så får du tilsendt dette. MERK! Det er viktig at du legg inn e-postadresse eller mobilnummer som er registrert hos oss for å få tilsendt verifiseringskode.
 
Hugs du kan registrerer ny brukar anten på Di side eller i Tussa kundeapp. Du treng ikkje gjere det begge plassar!
 
Klikk på iconet på framsida som heiter Forbruk. Her finn du oversikt over forbruket ditt per år i kroner og kWh. Du finn forbrukshistorikk per månad, dag og heilt ned på time-nivå.
 
Kostnad og forbruk på time-nivå
Klikk på Timeverdiar - forbruk eller Timeverdiar - kostnad. Klikk på søylen på den dagen du ønskjer å sjå timeverdiane for.
 
Gå til Min profil - personvern i appen.  Klikk på OK, gå vidare og Generell samtykke.
 
Aktiver/deaktiver dei kanalane du ønskjer/ikkje ønskjer at vi skal sende deg tilbod, nyheitsbrev etc. gjennom.
 
Hugs at dersom du ikkje har aktivert nokon av kanalane kan ikkje vi til dømes sende deg oppdatert informasjon om aktivietar i kundefordelsprogrammet vårt Kraftklubben.
Dersom du har reservert billettar til kundearrangement i kundeappen vår får vi melding om det. Vi tek med liste over reserverte billettar til alle arrangement slik at du kan slappe heilt av!
 
Det gjer ingenting om du ikkje har med appen, eller billettane ikkje syner i appen når du kjem til arrangementet. Det gjer heller ingenting om du ved eit uhell har klikka på at du skal bruke billettane.
Dersom du har reservert billettar til kundearrangement i kundeappen vår får vi melding om det. Vi tek med liste over reserverte billettar til alle arrangement slik at du kan slappe heilt av!
 
Det gjer ingenting om du ikkje har med appen, eller billettane ikkje syner i appen når du kjem til arrangementet. Det gjer heller ingenting om du ved eit uhell har klikka på at du skal bruke billettane.
Dersom du ikkje får reservere billettar i appen har vi ikkje så mange billettar du har valt tilgjengeleg. Du må velje eit mindre antall billettar.
Dersom du likevel ikkje skal bruke billettar du har reservert vil vi gjerne ha beskjed så fort som mogleg. Arrangementa våre er alltid fullbooka, og ofte med lang venteliste. Vi ønskjer å kunne gi billettane du ikkje kan bruke til nestemann på lista:)
 
Ta kontakt med kundesenteret tlf. 700 46 300.
 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
Telefon
Kundeservice: 70 04 63 00
 
 
 
 

Opningstider kundeservice:

Straum
Måndag–fredag kl. 09.00–15.30
 
Breiband, TV & Telefoni
Måndag–fredag kl. 08.00–19.00
Laurdag kl. 12.00-15.00
 

Besøksadresse kundesenteret:

Langemyra 6, 6160 Hovdebygda