Fiberutbygging

Dersom du bur i eit felt som er under utbygging og er ein del av området vi legg fiber, er etableringsgebyr på fiber kr 9 990,-  (ev. kr 4 990,- ved kjøp i tilbodsperiode) og kr 4 990,- ved fleirmannsbustad. I tillegg kjem eventuelle etableringsgebyr for tenester som tv og telefoni.

Tussa leverer fiber til inntaket på huset og inntil 12 meter innvendig kabling frå inntaket og fram til fibermodemet. Treng du meir kabling mellom inntak og fibermodem må du dekkje dette sjølv. All eventuell kabling frå fibermodem til dekoder/ruter eller anna utstyr må du som kunde syte for sjølv (dette kan du avtale med entreprenør eller andre elektroinstallatørar).

Ta kontakt med Tussa Kundesenter på tlf. 70 04 63 00 (innval 2), for å sjekke om vi kan levere fiber til deg.

Det er førebels inga fast leveringstid på fiber. Det tek om lag 6-9 månadar frå sal til ferdig utbygd felt.

 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
Telefon
Kundeservice: 70 04 63 00
 
 
 
 

Opningstider kundeservice:

Straum
Måndag–fredag kl. 08.00–16.00
 
Breiband, TV & Telefoni
Måndag–fredag kl. 08.00–19.00
 

Besøksadresser kundesenteret:

Straum
Industrivegen 6, 6080 Gurskøy
Sjå køyrerute
 
Breiband, TV & Telefoni
Langemyra 6, 6150  Ørsta