Tema: tv-boksane

Du treng ikkje kjøpe ny TV eller skaffe deg spesielle apparat for å nytte deg av dei digitale tenestene våre. Det einaste kravet for å nytte ein digital tv-boks er at TV-en din har ein HDMI-inngang.
Du må anten ha ein tv-boks, eller du kan bestille digital-tv utan boks hos oss. Ta kontakt med Tussa kundesenter for å få vite meir om korleis digtial-tv utan boks fungerer.
Ja, den tv-boksen vi leverer som standard har opptaks-funksjon med skylagring som ei abonnementsteneste*.
I tillegg har boksen pause- og spolefunksjon, Start forfra og Reprise. Med Start forfra kan du sjå program som allereie har starta frå byrjinga. Med Reprise (tv-arkiv) kan du sjå tv-program som har blitt sendt på dei mest populære kanalane 7-30 dagar tilbake.
 
*Tv-opptak/skylagring kostar kr 99,- per md. 
Dersom du ønskjer å bytte til ei nyare tv-boks kan du det, mot eit etableringsgebyr på kr 499,-.
TV box Mikro
 • Trykk Exit på fjernkontrollen til boksen
 • Velg Innstillinger og Avansert oppsett
 • Tast inn PIN1 (som standard 0000 dersom du ikkje har valt kode sjølv enno)
 • Vel Reinstallere
 
Manuell gjenoppretting på TV box Mikro (bruk dersom du ikkje får opp menyen når du står på regionval)
 • Ta ut straumen
 • Set i straumen igjen
 • Trykk fleire gongar på tilbakeknappen på fjernkontrollen
 • Når det lyser oransje i displayet tastar du 2485 på nummertastane
 
TV box II
 • Trykk OK på fjernkontrollen til boksen
 • Velg Innstillinger og Avansert oppsett
 • Tast inn PIN1 (som standard 0000 dersom du ikkje har valt kode sjølv enno)
 • Vel Reinstallere og bekreft med OK
 • Vel JA, fortsett og bekreft med OK
 
Manuell gjenoppretting på TV box II (bruk dersom du ikkje får opp menyen når du står på regionval)
 • Ta ut straumen
 • Set i straumen igjen
 • Trykk fleire gongar på tilbakeknappen på fjernkontrollen
 • Når det står "code" i displayet tastar du 2485 på nummertastane
 
Merk! Når boksen vert gjenoppretta til fabrikk-innstillingane vil alle innstillingar og favorittlister forsvinne. Opptak vert ikkje berørt!
 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
Telefon
Kundeservice: 70 04 63 00
 
 
 
 

Opningstider kundeservice:

Straum
Måndag–fredag kl. 09.00–16.00
 
Breiband, TV & Telefoni
Måndag–fredag kl. 08.00–17.00
Laurdag kl. 12.00-15.00
 

Besøksadresse kundesenteret:

Langemyra 6, 6160 Hovdebygda