Tema: Get-boksane

Du treng ikkje kjøpe ny TV eller skaffe deg spesielle apparat for å nytte deg av dei digitale tenestene våre. Det einaste kravet for å nytte ein digital dekodar er at TV-en din har ein scart/HDMI-inngang eller moglegheit for tilkopling av komponent-signal.

Ja, du kan abonnere på Get Box HD PVR. Den har pause-, spole- og opptaksfunksjon. Du kan anten velje å byte ut standardboksen for fiberpakken eller velje å ha ei ekstra boks.

Dersom du ønskjer å bytte til Get box Mikro eller til Get box II, så kan du det, mot eit gebyr.

Get box HD PVR og Get box HDi
 • Trykk på OK/Meny og Get samtidig på framsida av boksen
 • Bekreft at du ønskjer å gjenopprette fabrikkstandarden når du får ei melding på tv-skjermen
 • Restart boksen med brytaren på baksida, eller ved å trekkje ut straumkabelen når du får beskjed om det
 • Følg instruksane på skjermen når boksen har starta igjen
Get box Mikro
 • Trykk Exit på fjernkontrollen til boksen
 • Velg Innstillinger og Avansert oppsett
 • Tast inn PIN1 (som standard 0000 dersom du ikkje har valt kode sjølv enno)
 • Vel Reinstallere
 
Manuell gjenoppretting på Get box Mikro (bruk dersom du ikkje får opp menyen når du står på regionval)
 • Ta ut straumen
 • Set i straumen igjen
 • Trykk fleire gongar på tilbakeknappen på fjernkontrollen
 • Når det lyser oransje i displayet tastar du 2485 på nummertastane
 
Get box II
 • Trykk OK på fjernkontrollen til boksen
 • Velg Innstillinger og Avansert oppsett
 • Tast inn PIN1 (som standard 0000 dersom du ikkje har valt kode sjølv enno)
 • Vel Reinstallere og bekreft med OK
 • Vel JA, fortsett og bekreft med OK
 
Manuell gjenoppretting på Get box II (bruk dersom du ikkje får opp menyen når du står på regionval)
 • Ta ut straumen
 • Set i straumen igjen
 • Trykk fleire gongar på tilbakeknappen på fjernkontrollen
 • Når det står "code" i displayet tastar du 2485 på nummertastane
 
Merk! Når boksen vert gjenoppretta til fabrikk-innstillingane vil alle innstillingar og favorittlister forsvinne. Opptak vert ikkje berørt!
 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
Telefon
Kundeservice: 70 04 63 00
 
 
 
 

Opningstider kundeservice:

Straum
Måndag–fredag kl. 08.00–16.00
 
Breiband, TV & Telefoni
Måndag–fredag kl. 08.00–19.00
 

Besøksadresser kundesenteret:

Straum
Industrivegen 6, 6080 Gurskøy
Sjå køyrerute
 
Breiband, TV & Telefoni
Langemyra 6, 6150  Ørsta