Tema: Feil

Dersom det oppstår feil, prøv med ein omstart av dekodar ved å bruke brytaren bak på dekodaren. Sjå over at kablane er kopla skikkeleg. Dersom dette ikkje er hjelp i, kan du gjenopprette boksen til fabrikkinstillingar. Les meir om korleis du gjer dette i spørsmål "Korleis kan eg gjenopprette til fabrikkinnstillingar på boksen min." 
 
Om dette ikkje er til hjelp – ta kontakt med Kundesenteret på tlf. 70 04 63 00 (innval 2).
Get box HD PVR og Get box HDi
 • Trykk på OK/Meny og Get samtidig på framsida av boksen
 • Bekreft at du ønskjer å gjenopprette fabrikkstandarden når du får ei melding på tv-skjermen
 • Restart boksen med brytaren på baksida, eller ved å trekkje ut straumkabelen når du får beskjed om det
 • Følg instruksane på skjermen når boksen har starta igjen
Get box Mikro
 • Trykk Exit på fjernkontrollen til boksen
 • Velg Innstillinger og Avansert oppsett
 • Tast inn PIN1 (som standard 0000 dersom du ikkje har valt kode sjølv enno)
 • Vel Reinstallere
 
Manuell gjenoppretting på Get box Mikro (bruk dersom du ikkje får opp menyen når du står på regionval)
 • Ta ut straumen
 • Set i straumen igjen
 • Trykk fleire gongar på tilbakeknappen på fjernkontrollen
 • Når det lyser oransje i displayet tastar du 2485 på nummertastane
 
Get box II
 • Trykk OK på fjernkontrollen til boksen
 • Velg Innstillinger og Avansert oppsett
 • Tast inn PIN1 (som standard 0000 dersom du ikkje har valt kode sjølv enno)
 • Vel Reinstallere og bekreft med OK
 • Vel JA, fortsett og bekreft med OK
 
Manuell gjenoppretting på Get box II (bruk dersom du ikkje får opp menyen når du står på regionval)
 • Ta ut straumen
 • Set i straumen igjen
 • Trykk fleire gongar på tilbakeknappen på fjernkontrollen
 • Når det står "code" i displayet tastar du 2485 på nummertastane
 
Merk! Når boksen vert gjenoppretta til fabrikk-innstillingane vil alle innstillingar og favorittlister forsvinne. Opptak vert ikkje berørt!
Har du følgjande problem:
 • Du manglar ein eller fleire kanalar som du har abonnement på
 • Det står at du ikkje har tilgang til ein kanal på tv-skjermen
 • Det står at du vennleg skal vente litt
 • Det er hengelås-ikon på skjermen
 
Løysing:
Få automatisk oppdatering på boksen din ved å sende ein SMS med kodeord TV til 02123.
 
NB! SMS må sendast frå det mobilnummeret som er registrert på tv-abonnementet ditt hos Tussa.
 
Dersom du har abonnement på kanalen/kanalane vil du motta oppdering i løpet av nokre minutt og kanalen/kanalane vert tilgjengeleg.
 
MERK! Er du usikker på kva mobilnummer som er registrert hos oss, eller har du fleire abonnement kan du gjere følgjande:
 • Send SMS med kodeord TV [SIM-kortnummer på boksen] til 02123
SIM-kortnummeret finn du på SIM-kortet i Get-boksen din.
 
Fortsatt problem?
 • Logg deg inn på Di side og sjekk at du har rett telefonnummer registrert i kundeopplysningane dine!
 • Dersom du fortsatt manglar kanalar kan du prøve å gjennopprette boksen til fabrikkinnstilling.
 
NB! Får du spørsmål om å velje region (gjeld kabel-nettet) ved gjennoppretting/oppkobling av Get-boks, skal du velje region 13: Trondheim.
Mest sansynleg er det fibermodemet som jobbar med å starte igjen. Du må gi han nokre minutt til å laste ned ev. nye oppdateringar.
 
Det kan ta om lag 5 - 10 minutt før alt verkar igjen. Sjekk etter ei stund at digital-tv-boksen din er på.
 
Ikkje ta straumen på verken fibermodemet eller dekodaren, då vil det ta lenger tid.
 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
Telefon
Kundeservice: 70 04 63 00
 
 
 
 

Opningstider kundeservice:

Straum
Måndag–fredag kl. 08.00–16.00
 
Breiband, TV & Telefoni
Måndag–fredag kl. 08.00–19.00
 

Besøksadresser kundesenteret:

Straum
Industrivegen 6, 6080 Gurskøy
Sjå køyrerute
 
Breiband, TV & Telefoni
Langemyra 6, 6160 Hovdebygda