Jobbsøknad

Du kan legge inn ein open søknad ved å fylle ut skjemaet nedanfor (hugs å fylle inn alle felt). Det er ønskjeleg at du legg ved ein kort søknad der du også skisserer kva type arbeid som er mest aktuelt for deg. 

Tussa tek vare på søknadane i omlag 6 månader. Dersom du ikkje har fått jobbtilbod innan den tid, men framleis ønskjer å stå som jobbsøkjar, så bør du levere ny søknad.

 

Informasjon om deg

Navn:
 
 
Fødselsedato: (dd.mm.åååå)
 
 
 

Adresse:
 
 
Postnr:
 
 
 

E-post:
 
 
Telefonnummer:
 
 
 

Kvalifikasjoner/Erfaring

(Eldste først)
Arbeidsgjevar
Stilling
Frå (dd.mm.åååå)
Til (dd.mm.åååå)
 
 
 
 
 
 
 
 
Legg til rad

Utdanning

(Eldste først)
Utdanningsinstitusjon (skule)
Utdanning (namn på utdanning)
Frå (dd.mm.åååå)
Til (dd.mm.åååå)
 
 
 
 
 
 
 
 
Legg til rad

Filvedlegg

(søknad, attestar, cv)

Legg til rad