Jobb og karriere

Lærling i IKT-servicefag

Kornelius Garshol frå Ulstein har vore lærling i Tussa sidan hausten 2014. Han har valt eit nytt utdanningsløp innan service og samferdsel, der han får både fagbrev og generell studiekompetanse etter fire år. Alle fire åra skal han ha lærlingplass i Tussa, samstundes som han har undervisning ved Volsdalsberga vidaregåande skule.

Kornelius Garshol på arbeid i Tussa sitt datasenter i Ørsta
 
Har du ringt til Tussa for å få svar på spørsmål om IKT-produkta våre, er det kanskje Kornelius du har snakka med. To dagar i veka jobbar han på Tussa sitt løysingssenter. Her sit medarbeidarar med spesialkompetanse innan drift og support av IKT-utstyr. Kornelius har heilt sidan han starta hausten 2014 hatt same oppgåvene og jobba på lik linje som dei andre medarbeidarane på løysingssenteret.
 
- Det var litt skummelt i starten. Eg starta som lærling rett etter ungdomsskulen, hadde berre ei veke fri før eg starta å jobbe her. Eg visste ikkje så mykje om IT då eg starta, men har fått god opplæring. Og er det noko eg ikkje kan så spør eg dei som sit rundt meg. Det er godt arbeidsmiljø, og vi har det kjekt på jobb, fortel Kornelius.
 
Nettopp det å hjelpe folk, og føle at det han gjer er nyttig, trekkjer han fram som positivt med arbeidet.
- Eg likar å hjelpe kundar, og at det eg gjer betyr noko for dei. Det gir mestringskjensle, smilar han.
 
Nytt utdanningstilbod
Utdanninga Kornelius har valt er eit nytt 4-årig tilbod, der elvane går ut med både fagbrev og generell studiekompetanse. Alle fire åra vert læring i skulen kombinert med lære i praksis. Første åra var det to dagar i veka på jobb hos Tussa, og tre dagar på skulen. Dei to siste åra er det omvendt, med tre dagar jobb og to dagar på skule.
 
Vil du vite meir om lærlingordninga i Tussa kan du ta kontakt på tlf. 70 04 62 00 eller sende e-post til firmapost@tussa.no.