Jobb og karriere
 
 

Lærling i elektrofag

Tussa tek kvart år inn lærlingar i elektrofag, og er blant dei største lærlingbedriftene i Møre og Romsdal.  Lærling i elektrofag

Lærling i IKT-servicefag

Tussa tek inn lærling i IKT-servicefag i Ørsta og Ålesund.  Lærling i IKT-servicefag

HMS

Tussa arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerheit for å unngå skade på menneske, miljø og materiell.  HMS