Jobb og karriere

Ledige stillingar

Det finnes ingen ledige stillingar for tida.  

Tussa som arbeidsgjevar

Ein gjennomarbeidd livsfasepolitikk ivaretek medarbeidarane i Tussa.  Tussa som arbeidsgjevar

 

Lærling i elektrikarfag

Tussa tek kvart år inn lærlingar i elektrikarfag ved avdelingane i Ørsta og Ulsteinvik.  Lærling i elektrikarfag

Lærling i IKT-servicefag

Tussa tek inn lærling i IKT-servicefag ved hovudkontoret i Ørsta eller avdelinga i Ålesund.  Lærling i IKT-servicefag

HMS

Tussa arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerheit for å unngå skade på menneske, miljø og materiell.  HMS