Jobb og karriere
jobb og karriere.jpg

Ledige stillingar

01.04.2018
 

Tussa som arbeidsgjevar

Ein gjennomarbeidd livsfasepolitikk ivaretek medarbeidarane i Tussa.  Tussa som arbeidsgjevar

 

Lærlingopptak

Tussa tek inn lærlingar i elektrikarfag og IKT-servicefag.  Lærlingopptak

Kornelius Garshol

IKT-lærlingen

Kornelius er lærling i IKT-servicefag.To dagar i veka jobbar han på løysingssenteret med drift og support av IKT-utstyr.  IKT-lærlingen

økonomi.jpg

Utdanning

I Tussa har vi behov for menneske med ulik utdanning og ulike yrke.  Utdanning