Tussa Installasjon AS

Tussa Installasjon AS er ein elektroentreprenør som leverer tenester innan dei aller fleste elektrotekniske områda som t.d. sterkstraum, svakstraum, automasjon, tele og data.

Tussa Installasjon AS er den største og mest komplette elektroentreprenøren i distriktet, godt etablert i marknaden med ei over 60 år lang historie.
 
Tussa Installasjon AS har kontor i Ørsta og Ulsteinvik. Selskapet hadde 67 fast tilsette ved utgangen av 2017.