Tussa-24 AS

Tussa-24 AS er Tussakonsernet sitt sals- og marknadsselskap som yter kundeservice-, marknads-, og salstenester både i bedrift- og privatmarknaden.

Energikundane er heimehøyrande både i Tussa sitt eige nærområde og i landet elles.
 
Tussa-24 AS har hovudkontor i Hovdebygda i Ørsta kommune. Selskapet hadde 15 fast tilsette ved utgangen av 2019, og adm.direktør er Per-Are Sørheim.
 
NO 983 450 326 MVA
Fakturaadresse: faktura.t24@tussa.no