Tussa-24 AS

Tussa-24 AS er Tussakonsernet sitt sals- og marknadsselskap som yter kundeservice-, marknads-, og salstenester både i bedrift- og privatmarknaden.

Kundane er i stor grad heimehøyrande på søre Sunnmøre, men selskapet har også kundar i landet elles.

Tussa-24 har hovudkontor i Dragsund i Herøy kommune. Selskapet hadde 20 fast tilsette ved utgangen av 2017, og adm.dir. er Per-Are Sørheim.

Tussa-24 AS sitt føretaksnummer (org.nr) er 983450326.