Tussa IKT AS

Tussa IKT AS produserer og sel kommunikasjonstenester og IT-tenester.

Tussa IKT AS sitt breibandsnett dekkjer heile søre Sunnmøre, og selskapet har ei offensiv fibersatsing mot hushaldningar og bedriftsmarknaden. Parallelt med dette blir det satsa sterkt på IT-tenester til næringslivet, primært i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, men også til andre delar av landet.
 
Tussa IKT AS har hovudkontor i Hovdebygda i Ørsta og avdeling i Ålesund. Selskapet hadde 59 fast tilsette ved utgangen av 2019. Adm. direktør er Ivar Driveklepp.
 
NO 983 450 342 MVA
Fakturaadresse: faktura.tikt@tussa.no