Tussa IKT AS

Tussa IKT AS leverer ulike kommunikasjons- og IT-produkt, fiber og breiband.

Tussa IKT AS produserer og sel kommunikasjonsprodukt og IT-tenester. Tussa IKT AS sitt breibandsnett dekkjer heile søre Sunnmøre, og selskapet har ei offensiv fibersatsing mot privatmarknaden og bedriftsmarknaden. Parallelt med dette blir det satsa sterkt på IT-tenester til næringslivet, primært i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.
 
Tussa IKT har to forretningsområde: IT og kommunikasjon.
 
IT- tenester
Fleire bedrifter vel å setje ut heile eller delar av IT-drifta som følgje av auka krav til spesialkompetanse. Tussa dekkjer dette behovet ved å vere ein lokal og ansvarleg leverandør av IT-driftstenester. Gjennom ASP-konseptet tek Tussa IKT hand om dataløysinga til kunden.
 
Konsulent
Konsulentavdelinga utfører interne og eksterne oppdrag innanfor områda mobilitet, nettverk, sikkerheit, datalagring, serverteknologi og applikasjonsdrift.
 
Breiband
Tussa IKT har ei breibandsdekning på om lag 97 % av kommunane på søre Sunnmøre. Tussa IKT har også sett i verk ei offensiv fibersatsing mot privatmarknaden på søre Sunnmøre. 
 
Tussa IKT AS har hovudkontor i Hovdebygda i Ørsta, og har avdeling i Ålesund. Selskapet hadde 55 fast tilsette ved utgangen av 2017. Adm. dir. er Ivar Driveklepp.