Mørenett AS

Mørenett har ansvaret for overføring av all elektrisk energi i 12 kommunar på Sunnmøre og delar av Nordfjord.

Mørenett AS er eit samarbeid mellom Tafjord Kraft og Tussa Kraft. Tafjord Kraft eig 53,66 % og Tussa Kraft eig 46,34 % av aksjane i selskapet. Mørenett AS har om lag 65 500 nettkundar (aktive målepunkt). Selskapet har hovudkontor i Herøy og har avdelingar i Ålesund, Norddal, Hornindal og Vanylven.
 
Selskapet hadde 143 fast tilsette ved utgangen av 2018. Mørenett AS sitt hovudkontor ligg i Dragsund i Herøy kommune.