Tussa Energi AS

Tussa Energi AS produserer kraft, byggjer ut og driv vasskraftverk, og sel kraft på den nordiske kraftbørsen.

Tussa Energi AS eig og driv 20 kraftverk og driv 2 kraftverk for Sunnmøre Energi AS, eit anna dotterselskap i Tussakonsernet. Kraftverka har ein samla gjennomsnittleg produksjonskapasitet på om lag 697 GWh i året. I tillegg til vasskraftproduksjon har Tussa Energi AS eit biobrenselanlegg i Ørsta sentrum.
 
Selskapet er aktør på den nordiske kraftbørsen NordPool spot, og handlar også på terminmarknaden Nasdaq OMX.
 
Tussa Energi AS har hovudkontor i Hovdebygda i Ørsta kommune, og hadde 21 fast tilsette ved utgangen av  2019. Adm. direktør er Elling Dybdal.
 
NO 876 795 442 MVA
Fakturaadresse: faktura.te@tussa.no