Tussa Kraft AS

Tussa Kraft AS er morselskapet i Tussakonsernet, og yter tenester innan økonomi, finans, innkjøp, personal og informasjon til dotterselskapa.

Visjon
Tussa - med kraft til å skape miljøvennlege og framtidsretta løysingar.
 
Forretningside
Tussa skal drive forretningsverksemd med utgangspunkt i produksjon, overføring og omsetning av energi- og kommunikasjonsprodukt. Varer og tenester skal vere basert på Tussa sin infrastruktur eller kjernekompetanse.
 
Tussa Kraft AS har hovudkontor i Ørsta. Det var 23 fast tilsette i selskapet ved utgangen av 2017. Adm. dir. er Elling Dybdal.