Tussa Kraft AS

Tussa Kraft AS er morselskapet i Tussakonsernet, og yter tenester innan økonomi, finans, innkjøp, personal og kommunikasjon til dotterselskapa.

Visjon
Tussa - med kraft til å skape miljøvennlege og framtidsretta løysingar.
 
Forretningside
Tussa skal eige og drive forretningsverksemder med kjernekompetanse og infrastruktur innanfor energiforsyning og digital kommunikasjon.
 
Tussa Kraft AS har hovudkontor i Ørsta. Det var 22 fast tilsette i selskapet ved utgangen av 2019. Adm. dir. er Elling Dybdal.
 
NO 916 929 641 MVA
Fakturaadresse: faktura.tk@tussa.no