Draura kraftstasjonDraura kraftstasjon med inntaket til Viddal kraftverk rett nedanfor

Draura kraftverk

Draura kraftverk blei sett i drift 7. februar 2013. Produksjonen ved kraftverket er 6 GWh i eit normalår.

Draura kraftverk er eit elvekraftverk som ligg på Viddal i Ørsta kommune. Kraftverket er det siste av fire kraftverk Tussa sette i drift i 2012/13.
 
Draura kraftverk ligg tett ved Viddal kraftverk. Vatnet frå Draura kraftverk renn vidare til Viddal kraftverk, og slik blir vatnet utnytta maksimalt.
 
Sett i drift: 2013
Fallhøgd: 195 m
Nedslagsfelt: 5,4 km2
Normalproduksjon: 6 GWh i året
Installert effekt: 2,5 MW
 
Kart over nedslagsfelt