Standal kraftverk

Standal kraftverk vart sett i drift i 2012. Kraftverket har ein årsproduksjon på om lag 18 GWh.

Standal kraftverk er eit elvekraftverk som ligg på Standal i Ørsta kommune. Standal kraftverk er eit av fire nye kraftverk Tussa sette i drift i 2012/13.
 
Inntaket til Standal kraftverk ligg rett nedanfor Dalegjerdet kraftstasjon. Ved at vatnet renn frå eit kraftverk og til eit anna, blir vassressursane utnytta maksimalt.
 
Sett i drift: 2012
Fallhøgd: 258 m
Nedslagsfelt: 13 km2
Normalproduksjon: 17,1 GWh i året
Installert effekt: 5,49 MW
 
Kart over nedslagsfelt