Urke kraftverk

Urke kraftverk blei sett i drift i 2008. Normalproduksjonen er på 35 GWh i året.

Urke kraftverk er eit elvekraftverk som ligg i bygda Urke i Norangfjorden i Ørsta kommune. Kraftverket blei sett i drift i 2008, og hadde offisiell opning i juni 2009.
 
Sett i drift: 2008
Fallhøgd: 353,5 m
Nedslagsfelt: 15 km2
Normalproduksjon: 32 GWh i året
Installert effekt: 9,95 MW
 
Kart over nedslagsfelt