Trandal kraftverk

Trandal kraftverk vart sett i drift i desember 2005. Årsproduksjonen er på 25 GWh i eit normalår.

Trandal kraftverk er eit elvekraftverk og ligg like ved sjøen i bygda Trandal i Hjørundfjorden.
 
Sett i drift: 2005
Fallhøgd: 443 m
Nedslagsfelt: 10 km2
Normalproduksjon: 25 GWh i året
Installert effekt: 8 MW
 
Kart over nedslagsfelt