Gjerdsvik kraftverk

Gjerdsvik kraftverk blei sett i drift i 1954 og blei modernisert i 2007. Normalproduksjonen er på 13 GWh i året.

Gjerdsvik kraftverk er eit magasinkraftverk i Sande kommune, og det utnyttar fallet mellom Sædalsvatnet og sjøen, ei fallhøgd på 194 meter. Gjerdsvika kraftverk kom inn i Tussa med oppkjøpet av Sunnmøre Energi i 1996.
 
Sett i drift: 1954, modernisert i 2007
Fallhøgd: 194 m
Nedslagsfelt: 12,7 km2
Normalproduksjon: 13 GWh i året
Installert effekt: 4 MW
 
Kart over nedslagsfelt