Vatne kraftstasjonVatne kraftstasjon

Vatne kraftverk

Vatne kraftverk har ein normalproduksjon på 13 GWh per år. Kraftverket vart sett i drift i 1987.

Vatne kraftverk er eit elvekraftverk som ligg på Vatne i Ørsta kommune. Utbygginga omfattar det naturlege fallet i Storelva mellom Bjørdalstjønna og Vatnevatnet.
 
Sett i drift: 1988
Fallhøgd: 93 m
Nedslagsfelt: 36 km2
Normalproduksjon: 13 GWh i året
Installert effekt: 2,5 MW
 
Kart over nedslagsfelt