Dale kraftverk

Dale kraftverk vart sett i drift i 1990, og har ein normalproduksjon på 21 GWh i året.

Dale kraftverk er eit magasinkraftverk som ligg på Dale i Volda kommune. Utbygginga tok til i 1988, og omfattar utnyttinga av det naturlege nedslagsfeltet i Lisjebøelva.
 
Sett i drift: 1990
Fallhøgd: 619 m
Nedslagsfelt: 6,2 km2
Normalproduksjon: 21 GWh i året
Installert effekt: 5,2 MW
 
Kart over nedslagsfelt