Sørbrandal kraftverk

Sørbrandal kraftverk vart sett i drift i 1951 og modernisert i 2003. Normalproduksjonen er på 40 GWh i året.

Sørbrandal kraftverk er eit magasinkraftverk i Vanylven kommune som utnyttar fallet mellom Børevatnet og sjøen, ei fallhøgd på 370 meter. L/L Søre Sunnmøre Kraftlag, seinare Sunnmøre Energi, bygde kraftverket. Kraftverket kom inn i Tussa med oppkjøpet av Sunnmøre Energi i 1995.
 
Sett i drift: 1952, modernisert i 2003
Fallhøgd: 366 meter
Nedslagsfelt: 29 km2
Normalproduksjon 40 GWh i året
Installert effekt: 9 MW
 
Kart over nedslagsfelt