Tenneelva kraftverk

Tenneelva kraftverk vart sett i drift i 2018. Årsproduksjon ved kraftverket er 10,5 GWh.

Kraftverket ligg i Vanylven kommune.
 
Sett i drift: 2018
Fallhøgd: 404 meter
Normalproduksjon: 10,5 GWh
Installert effekt: 3,4 MW