Bruelva kraftverk

Bruelva kraftverk vart sett i drift 24. september 2014. Årsproduksjon ved kraftverket er 3 GWh.

Kraftverket ligg i Vanylven kommune, og Tussa har inngått avtale med grunneigar Børre Tverberg om bygging og drift av kraftverket. Konsesjonen vart gitt allereie i 2009, men på grunn av manglande linjekapasitet starta utbygginga først i 2013.
 
Sett i drift: 2014
Fallhøgd: 237,5 meter
Nedslagsfelt: 2,7 km2
Normalproduksjon: 3GWh
Installert effekt: 1,0 MW