Nedslagsfelt
Viddal kraftverk og Draura kraftverk 

Draura kraftverk

Nedslagsfeltet til Draura kraftverk er på 5,4 km2.

Viddal kraftverk ligg i Ørsta kommune. Litlehornvatnet heiter vatnet på kartet.
 
Teiknforklaring til kartet:
Mørk grått felt er nedslagsfeltet.
Stipla blå linje er rørgate eller tunnel mellom vatn i nedslagsfeltet.
Stipla gul linje er grusveg/skogsbilveg.
Heil gul linje er veg.