Nedslagsfelt
Standal kraftverk og Dalegjerdet kraftverk 

Dalegjerdet kraftverk

Nedslagsfeltet til Dalegjerdet kraftverk er på 4,6 km2.

Dalegjerdet kraftverk ligg i Ørsta kommune. Det er bygd dam med inntak i Flatdalselva, og nedgroven rørgate fører vatnet til Dalegjerdet kraftverk. I same nedslagsfelt finn vi Standal kraftverk.  
 
Teiknforklaring til kartet:
Mørk grått felt er nedslagsfeltet.
Stipla blå linje er rørgate eller tunnel mellom vatn i nedslagsfeltet.
Stipla gul linje er grusveg/skogsbilveg.
Heil gul linje er veg.