Nedslagsfelt
Vatne kraftverk og Bjørdal kraftverk 

Vatne kraftverk

Nedslagsfeltet til Vatne kraftverk er på 36 km2.

Vatne kraftverk ligg ved Vatnevatnet i Ørsta kommune. Kvandalsvatnet er magasin for både Vatne kraftverk og Bjørdal kraftverk. Det er rørgate under terrenget frå Storelva til Vatne kraftverk. Frå Kvandalsvatnet til Bjørdal kraftverk er den øvste delen av rørgata synleg, den nedste delen er grove ned.
 
Teiknforklaring til kartet:
Mørk grått felt er nedslagsfeltet.
Stipla blå linje er rørgate eller tunnel mellom vatn i nedslagsfeltet. 
Stipla gul linje er grusveg/skogsbilveg.
Heil gul linje er veg.