Nedslagsfelt
Viddal kraftverk og Draura kraftverk 

Viddal kraftverk

Nedslagsfeltet til Viddal kraftverk er 12,7 km2.

Viddal kraftverk ligg i Ørsta kommune. Litlehornvatnet heiter vatnet på kartet. 
 
Teiknforklaring til kartet:
Mørk grått felt er nedslagsfeltet.
Stipla blå linje er rørgate eller tunnel mellom vatn i nedslagsfeltet.
Stipla gul linje er grusveg/skogsbilveg.
Heil gul linje er veg.