Nedslagsfelt
Trandal kraftverk 

Trandal kraftverk

Nedslagsfeltet til Trandal kraftverk er 10 km2.