Nedslagsfelt
Vartdal kraftverk 

Vartdal kraftverk

Nedslagsfeltet til Vartdal kraftverk er på 4,4 km2.

Vartdal kraftverk ligg i Ørsta kommune. Svartevatna, Skarevatnet (Risaskarvatnet) og Litlevatnet ligg i nedslagsfeltet. Det er bygd dam både ved Skarevatnet og Litlevatnet, og rørgata går ned Risaskaret til kraftstasjonen som ligg i skogen ned mot Vartdal.
 
Teiknforklaring til kartet:
Mørk grått felt er nedslagsfeltet.
Stipla blå linje er rørgate eller tunnel mellom vatn i nedslagsfeltet.
Stipla gul linje er grusveg/skogsbilveg.
Heil gul linje er veg.