Nedslagsfelt
Kopa og Kolfossen kraftverk 

Kolfossen kraftverk

Nedslagsfeltet til Kolfossen kraftverk er på 61,8 km2.