Nedslagsfelt
Vatne kraftverk og Bjørdal kraftverk 

Bjørdal kraftverk

Nedslagsfeltet til Bjørdal kraftverk er på 23 km2.

Bjørdal kraftverk ligg i Ørsta kommune. Kvanndalsvatnet er magasin for både Vatne kraftverk og Bjørdal kraftverk. Frå Kvanndalsvatnet til Bjørdal kraftverk er den øvste delen av rørgata synleg, den nedste delen er grove ned.
 
Teiknforklaring til kartet:
Mørk grått felt er nedslagsfeltet.
Stipla blå linje er rørgate eller tunnel mellom vatn i nedslagsfeltet.
Stipla gul linje er grusveg/skogsbilveg.
Heil gul linje er veg.