Nedslagsfelt
Gjerdsvik kraftverk 

Gjerdsvik kraftverk

Gjerdsvik kraftverk har eit nedslagsfelt på 12,7 km2.