Zyxel WX5600

Kom i gang


Kople den første forsterkaren til ein ledig port i ruteren med nettverkskabelen som følgjer med.

Dette blir hovudboksa, og den skal alltid vere kopla til ruteren. Dei to andre forsterkarane skal koplast til denne før dei blir plassert ut i huset.

Vent til dei to lysa på venstre side lyser konstant grønt (symbola for straum og signalstyrke).