Breiband med superhastigheit

 
Fiberlinjer
  • Dekkjer dine kommunikasjonsbehov for framtida
  • Oppnå høg hastigheit mot internett og mellom eigne avdelingskontor
  • Totalt overlegen kvalitet samanlikna med koparlinjer
  • Enkelt å auke kapasiteten når behovet for raskare linjer aukar
Auka nytteverdi
Ved raske linjer aukar mogelegheitene for nye bruksområder. Har ein rask kommunikasjon kan ein eksempelvis sende databackup ut av huset utan å måtte transportere dette manuelt. Ein kan ha effektive møter ved hjelp av Videokonferanser og utveksling av større datamengder vert ikkje lenger eit problem. Ein del ynskjer å sleppe å oppgradere eigen serverpark / eige serverrom, og då kan ei linje med høg kapasitet gjere det slik at dette kan setjast bort til firma som tilbyr dette som ei teneste. 
 
Kan bedrifta mi få fiber?
Tussa har ein strategi om å bygge ut fiber på Søre Sunnmøre. Utbygginga starta i 2009 og området har allereie fått ei god dekning. Likevel kan det være utfordringar med å få fiber fram til kvar einskild lokasjon. Dette kan skuldast avstandar, reguleringsplanar, manglande graveløyver osv. Ein fiberleveranse vert derfor vurdert frå gong til gong så lenge vi ikkje allereie har fiber til lokasjonen frå tidlegare.
 

Kontakt seljar eller Tussa Kundesenter tlf. 70 04 63 00.

 
Steinar Hauge
Steinar Hauge
Salssjef Tussafiber
Tussa IKT
steinar.hauge@tussa.no
Tlf: 70 04 61 30
Mobil: 906 72 910
Last ned VCF
Mathilde D. Brekke
Mathilde D. Brekke
Ettermarknadskoordinator
Tussa IKT, avd. sal og produkt
mathilde.brekke@tussa.no
Tlf: 70 04 64 73
Mobil: 480 56 906
Last ned VCF
 
 
 
 
Kontakt
 

Kontakt oss

Oversikt over kontaktpersonar

 
 
phone.png
Sentralbord: 70 04 62 00