Kjekt å vite

Du sparer ikkje tusenvis av kroner ved å skifte straumleverandør!

 
Spotpris vert også kalla marknadspris, innkjøpspris, marknadskraft m.m. sjølv om namna er ulike er produkta det same. Innkjøpsprisen for straum er lik for alle kraftleverandørar, det er påslaget pr. kWh og/eller fastbeløpet pr. md./år som utgjer forskjellen i pris hos kvar enkelt leverandør. Prisforskjellen på spot er ofte svært liten!
 

Dette bør du sjekke før du godtek ein ny straumavtale:

  • Finn ut kva du allereie har; Då er det lettare å samanlikne avtalane
  • Be om skriftleg tilbod; Vurder tilbodet i ro og mak
  • Sjekk avtalevilkåra
  • Tilleggstenester som forvaltning, er dei relevante for bedrifta di?
  • Gebyr pr. md.
  • Om avtala krev forskotsbetaling (akonto)

 

 Les meir om kundefordelane dine!


 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kundeservice: 70 04 63 00
 
 
 
 

    
   Dagens spotpris 04.07.2020:

 2,36

øre per kWh