Fora Form har redusert miljøfotavtrykket sitt med 100 % Fornybar Energi frå Tussa!

Miljøgaranti

Tussa garanterer 100 % vasskraft - eit val for framtida!

Vi tilbyr straum med opphavsgaranti. Det betyr at Tussa garanterer at det er produsert ei like stor mengd vasskraft som den straumen vi sel med opphavsgarantiar. 
 
Gode grunnar til å velje 100 % vasskraft
  • Du bidreg til å etterspørje straum som kjem frå fornybare energikjelder, og dermed støttar klimavennlege energiløysingar
  • Du er sikra at pengane du betalar for straumen går tilbake til produksjon av vasskraft
  • 100 % vasskraft frå Tussa vert produsert heilt utan utslepp av drivhusgassen CO2 og utan radioaktivt avfall
  • Du får utferda eige sertifikat som dokumentasjon på at bedrifta di kjøper 100 % vasskraft, og det kan du bruke i eiga marknadsføring
Miljøgaranti
Bedrifter som vel 100 % vasskraft får utferda eit eige sertifikat, med garanti for at straumen dei kjøper er produsert i Tussa sine eigne vasskraftverk. Garantien vert stadfesta av ein revisor hos Ecohz ASA.
 
100 % vasskraft frå Tussa betyr at du har teke eit val som gagnar naturen og miljøet vårt.
 
 
Margrete Heltne Hovde
Margrete Heltne Hovde
Salssjef energi
margrete.hovde@tussa.no
Tlf: 70 04 63 39
Mobil: 913 18 340
Last ned VCF
BE OM TILBOD.jpg
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kontakt seljar: 913 18 340
 
 
 
 

    
   Dagens spotpris 26.10.2021:

 16,66

øre per kWh