Tussa Småbedrift+, avtalefordelar utan ekstra kostnad!

Tussa Småbedrift+

 

+ Fast kundekontakt og eige kundesenter

Som kunde hos Tussa får du ein fast kundekontakt. I tillegg er Tussa kundesenter berre ein telefon unna dersom det skulle vere noko.
 

+ Marknadsoppdatering

Kvar veke eller månad sender vi deg ei oppdatert oversikt over dei viktigaste drivarane for kraftprisen, saman med ein marknadskommentar frå kraftanalytikarane våre. Slik kan du halde deg orientert om kva retning marknaden tek - eit viktig grunnlag for å velje rett kraftavtale til rett tid. Ta kontakt med oss dersom du ønskjer denne tenesta.
 

+ Fastprisvarsel

Vi varslar deg dersom fastprisen er på eit gunstig nivå. Ta kontakt med oss dersom du ønskjer denne tenesta.
 

+ E-postfaktura eller filfaktura (e2b)

Motta fakturaen på e-post. Les fakturaen rett på skjermen og last ned i pdf-format. Betaling skjer i nettbanken som med ordinær faktura. Ta kontakt med oss dersom du ønskjer denne tenesta.
 

+ Di side med økonomioversikt/budsjett

Eiga kundeside med oppdatert informasjon knytt til avtalen, den einskilde målar og kraftforbruket ditt.
 
Nytt deg av fordelane dine - kontakt oss for ein prat!
 
Du får noko meir når du kjøper straum frå Tussa!
 
Margrete Heltne Hovde
Margrete Heltne Hovde
Salssjef energi
margrete.hovde@tussa.no
Tlf: 70 04 63 39
Mobil: 913 18 340
Last ned VCF
Frank Vatne
Frank Vatne
Energirådgjevar næring
frank.vatne@tussa.no
Tlf: 70 04 61 21
Mobil: 913 35 702
Last ned VCF