Børs- og kraftkompetansen vår kan gi bedrifta di vesentlege rabattar på kraftprisen.

Forvaltning

Med Tussa forvaltning dreg du nytta av Tussa si børs- og kraft-kompetanse

Børsavdelinga vår har gjennom ti år hausta erfaring gjennom kjøp og sal av kraft på kraftmarkanden og utvikla system og strategiar for å oppnå gevinst på krafthandlane. No kan Tussa sine eigne metodar for handel på børsen også kome bedrifta di til gode, og gi vesentlege rabattar på kraftprisen.
 

Les meir om forvaltning >

 

 

 

Frank Vatne

Energirådgjevar bedrift
+ 47 913 35 702

Margrete H. Hovde

Salssjef energi bedrift
+47 913 18 340